Wycinanie drzew i krzewów bez szkody dla ptaków? To możliwe!

Wycinanie drzew i krzewów bez szkody dla ptaków? To możliwe!

Wycinka drzew i krzewów czy też inne prace budowlane na terenach zamieszkiwanych przez ptaki (na przykład termoizolowanie budynków) z oczywistych względów może zagrozić tym zwierzętom. Czy to bezpośrednio, poprzez ranienie ich i zabijanie, czy pośrednio, z uwagi na niszczenie ich gniazd. Może to być dla nas nie tylko przykre, ale też mieć poważne konsekwencje.

Na terenach miejskich wszystkie ptaki są objęte ochroną gatunkową, tak więc choćbyśmy chcieli, nie możemy ignorować kwestii ich bezpieczeństwa podczas prowadzenia budowy, wycinki czy remontu. Za naruszenie ochrony gatunkowej możemy bowiem zostać surowo ukarani. Na szczęście wycinanie drzew i krzewów bez szkody dla ptaków i ogółem środowiska naturalnego jest możliwe. Jak? Tłumaczymy!

Opinia ornitologiczna jest kluczem

Profesjonalna opinia ornitologiczna Katowice to dokument, w którym ornitolog (ekspert w dziedzinie ptaków) przekazuje informacje na temat gatunków ptaków znajdujących się na zbadanym przez niego terenie a także wpływu, jaki może mieć na nie zrealizowanie danej inwestycji. Dzięki sporządzeniu takiej opinii możemy ustalić, kiedy będziemy mogli, a kiedy nie (ponieważ na przykład będzie to okres lęgowy) wycinać drzewa czy prowadzić roboty budowlane.

Na jej podstawie możemy ułożyć taki harmonogram prac, abyśmy nigdy nie musieli nagle przerywać zadań, bez ostrzeżenia i przygotowania, co mogłoby oznaczać znaczne opóźnienie w realizacji projektu i w związku z tym duże straty finansowe. Co więcej, dzięki ekspertowi będziemy mogli ustalić, co musimy zrobić, aby zrekompensować środowisku naturalnemu zniszczenia, których dokonaliśmy. W przypadku wycinki drzew podstawą jest stawianie tak zwanych budek lęgowych, które posłużą ptakom jako właściwy substytut.

Brak przygotowania może skończyć się odmową udzielenia zgody na wycinkę

Jeśli nie przygotujemy się odpowiednio do wycinki, możemy spodziewać się, że organ, którego poprosimy o zgodę na nią, odrzuci nasz wniosek. Podobnie w sytuacji, kiedy w dokumentach znajdą się jakieś błędy czy niejasności – będziemy musieli wszystko poprawić i starać się o pozwolenie ponownie. Nie tylko jest to wszystko czasochłonne i uciążliwe, ale na dłuższą metę także kosztowne, ponieważ uniemożliwia szybki start prac.

Dlatego też nie powinniśmy pomijać wszystkich niezbędnych formalności czy próbować je obchodzić. Jeśli zlecimy sporządzenie opinii ornitologicznej rzetelnej, godnej zaufania firmie, cały proces powinien przebiec szybko, sprawnie i bezproblemowo, nie ma więc czego się obawiać.

Dodaj komentarz