Opinia ornitologiczna w Warszawie – czy jest niezbędna?

Opinia ornitologiczna w Warszawie – czy jest niezbędna?

Realizacja jakiejkolwiek inwestycji budowlanej lub remontowej, szczególnie w tak dużym mieście, jak Warszawa, wiąże się ze sporą ilością formalności. Służą one zapewnieniu, że inwestycja będzie realizowana całkowicie bezpiecznie, w zgodzie z obowiązującym prawem i w sposób nieszkodliwy (bądź jak najmniej szkodliwy) dla środowiska naturalnego. W związku z tym pojawia się jedno istotne pytanie: czy opinia ornitologiczna Warszawa jest niezbędna?

Prace budowlane i remontowe w Warszawie wymagają złożenia opinii ornitologicznej

Na terenie wszystkich terenów miejskich w Polsce obowiązuje ochrona gatunkowa ptaków, co może sprawiać, że stworzenie opinii ornitologicznej będzie niezbędne. W przypadku miasta Warszawy obowiązują w tym zakresie dodatkowe regulacje, wprowadzone bezpośrednio przez Urząd Miasta. Wynikają one z faktu, że w przeszłości dochodziło podczas wszelkiego rodzaju inwestycji w stolicy do masowego niszczenia lęgowisk i śmierci wielu ptaków.

Warto wiedzieć, że opinia ornitologiczna Warszawa jest obowiązkowym elementem, którego nie może zabraknąć podczas składania dokumentów dotyczących inwestycji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy. W najlepszym interesie inwestorów jest zadbanie, aby stworzeniem opinii zajęli się doświadczeni, wykwalifikowani ornitolodzy, jak AvesNature. Pozwoli to uniknięcia pojawienia się w opinii jakichkolwiek błędów czy nieścisłości, które spowodują wstrzymanie budowy i które będzie trzeba naprawić.

Kiedy należy sporządzić opinię ornitologiczną?

Opinia ornitologiczna nie jest czymś, co można sporządzić w ostatniej chwili. Powinna ona być sporządzana przed rozpoczęciem inwestycji, ponieważ w innym przypadku ornitolog nie będzie w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy do danego momentu realizacja inwestycji nie zdążyła już poskutkować w jakichś szkodach dla ptaków lub ich lęgowisk.

Okres, w którym wykonuje się opinię ornitologiczną:

  • zaczyna się 1 września i trwa do 31 marca, jeśli opinia ma zostać sporządzona wiosną przed modernizacją budynku,
  • najbezpieczniej jednak jest rozpocząć proces wykonywania opinii wiosną na rok przed modernizacją budynku, wtedy okres w którym się ją przeprowadza zaczyna się 1 kwietnia i trwa do 15 października.

Opinia ornitologiczna ogranicza negatywne skutki robót budowlanych

Termoizolacja budynków czy remonty elewacji to jedne z najczęściej spotykanych inwestycji budowlanych w stolicy. Tego typu roboty budowlane mogą stanowić spore zagrożenie dla ptaków, które gniazdują między innymi w takich miejscach, jak parapety, kominy czy otwory wentylacyjne.

Dzięki sporządzeniu zawczasu opinii ornitologicznej, inwestor wie, w jaki sposób i w jakim czasie przeprowadzać poszczególne etapy budowy, żeby nie musieć jej przerywać i modyfikować w trakcie. Taka opinia ma również bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne – przede wszystkim dzięki wprowadzeniu obowiązku jej sporządzania w Warszawie niszczy się obecnie mniej lęgów.

Dodaj komentarz